За контакт

Нерея
Бул. Христо Ботев 17  (в сградата на Агропромпроект)
София, България
Телефон: (+359) 2 9819974
Мобилен: (+359) 888 23 36 13
Факс: (+359) 2 9819974
Имейл: [email protected]; [email protected]

Директен контакт